Aplikace pod kontrolou

Rádi bych Vás pozvali na workshop Aplikace pod kontrolou, kterou bude pořádat  SG Solutions ve spolupráci se společností Cisco. Budeme hovořit o možnostech, které současné technologie dávají pro zajištění vhledu do aplikační a infrastrukturní topologie v hybridních prostředích. O tom jak sběr a analýza dat i s podporou umělé inteligence může pomoci k rychlé identifikaci příčiny incidentu.

Místo a čas konání

 • Datum: 20.června 2024 od 12:00

 • Místo: Soho Restaurant & Lounge, Podolské nábřeží 1, Praha 4

Proč je správa moderních aplikací taková výzva?

Fungování firem i veřejných institucí dnes stojí na webových a mobilních aplikacích provozovaných na mixu tradičních klient-server architektur a moderních kontejnerizovaných platforem. Spolehlivost a výkonnost aplikací rozhoduje o efektivitě a reputaci celé organizace. Na rozdíl od tradičních aplikací, kde jsme reagovali na známé typy chyb, v současných systémech musíme umět z velkého objemu dat v krátkém čase identifikovat chyby nové a neznámé. Mezi nejčastější výzvy, které stabilitu a bezpečnost aplikací ovlivňují, patří:

 • Rostoucí počet aplikací a vzájemných integrací

 • Zavádění agilního řízení vývoje a DevOps

 • Nasazování aplikačních změn a koordinace s externími dodavateli

 • Rostoucí využití open source knihoven a spektra programovacích jazyků

 • Nasazení kontejnerizace pro zvýšení dostupnosti a škálovatelnosti

 • Jednotný pohled na aplikace a sítě v on-premise a public cloud

Kudy na to?

Během odpoledne bychom vám na základě našich praktických zkušeností rádi poskytli inspiraci, jak dostat navzdory těmto výzvám aplikace pod kontrolu: 

 • Jak dohled výkonnosti aplikací zapadá do širšího tématu řízení IT služeb?

 • Kdy je pro mě vhodný monitoring stavěný na open source nástrojích a kdy je vhodnější komerční platforma?

 • Jak správně prioritizovat požadavky na funkcionality monitoringu? Jaké jsou “quick wins”?

Agenda

12:00

Registrace - Oběd

13:30

Zahájení akce

Jindřich Kasal - SG Solutions

14:00

Základní stavební bloky moderního dohledového řešení

Martin Diviš - Cisco

14:15

Vhled a kontrola nad hybridním síťovým prostředím. Dlouhý (Cilium), Široký (Tetragon) a Bystrozraký (eBPF) - možná jste o nich ještě neslyšeli, ale tyto tři technologie změní způsob, kterým spravujeme a zabezpečujeme svou infrastrukturu a aplikace. Co znamená akvizice Isovalent pro Cisco řešení?

Iveta Babulenková - Isovalent

14:20

Konec závislosti na kouzelných pomocnících (proprietární agenti). Co přináší opensource standard Opentelemetry a proč je právě Splunk (nedávná akvizice Cisco) nejvýznamějším přispěvatelem tohoto projektu

Martin Diviš - Cisco

15:00

Přestávka

15:15

Jak začít s observabilitou snadno a rychle v onpremise prostředí s Cisco Appdynamics

Martin Diviš - Cisco

Miroslav Hájek - SG Solutions

15:25

Zkušenosti se zaváděním Appdynamics v bance

Patrik Blovský - Česká spořitelna

15:40

Praktická end-to-end Živá ukázka nástroje Appdynamics nad aplikací SISSI pro zpracování žádostí. Demo aplikace funguje mezi Azure AKS a Redhat Openshift onpremise

Miroslav Hájek - SG Solutions

David Macháček - SG Solutions

16:00

Víno a networking

O demo aplikaci SISSI (Subsidy Information System Standard Inquires)

Co aplikace dělá

Aplikace je určena pro příjem žádostí o dotace, ověření existence žadatele v registru ARES podle IČO a následně proběhne rozhodnutí o přidělení nebo zamítnutí.

Jak je aplikace postavena

Frontend využívá možností škálování Azure Kubernetes Service, následně volá java aplikaci nasazenou v Redhat Openshift v on-premise prosředí. Číselníky jsou uloženy v NoSQL databázi a žádosti o dotace jsou uloženy v MS SQL serveru. Samotné předání žádosti a informace o schválení probíhá v .NET komponentě, která komunikuje asynchroně přes messaging kafka.


Průběh demonstrace

Účastníci workshopu dostanou emailem link s odkazem na formulář pro podání žádosti. Po vyplnení IČO, dojde k doplnení názvu firmy z registru ARES. Za jednotky sekund dostane žadatel informaci o schválení. Současně s účastniky bude žádosti generovat i náš robot a během minuty dosáhne 50 žádostí za sekundu, čímž některé komponenty systému dostane na na pokraj kolapsu.

Jak odhalíme problémy?

Aplikace je navržena s několika chybami, které se projeví pod vyšší zátěží.

 • Memory leak v Java službě v Openshiftu

 • Nezaindexovaná tabulka v databázi MS SQL

 • Výpadek síťové komunikace ve vrstvě messagingu kafka s asynchronní komunikaci mezi schvalovatelem a registrem

Topologie a zdraví celého systému skládajícího se z více aplikací.

Latence a dostupnost webového klienta nad všemi uživatelskými relacemi.

Úspěšnost jednotlivých business transakcí procházejících end-to-end systémem.

Zdravi databázového serveru a doba exekuce jednotlivých dotazů.

Zdraví a konfigurace kubernetes clusterů on-premise (Openshift) i v public cloudu (Azure Kubernetes Service).


Budeme se těšit na setkání a podnětnou diskusi

K potvrzení účasti prosím vyplňte registrační formulář

O SG Solutions

Poskytujeme služby pro podporu IT provozních činností jako je komplexní monitoring prostředí, automatizace a IT Service management. Navrhujeme a stavíme robustní infrastrukturní platformy pro tradiční i moderní aplikace. Certifikace a ocenění

 • Cisco Appdynamics EMEA Partner of the year 2022

 • Cisco Application Experience Partner of the year 2023

 • Redhat Openshift Advanced Partner

 • IBM Gold partner

 • Opentext Gold partner